Sat, 25 January, 2020, 9:40 am
ތިމަރަފުށި އަތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއީ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. ލީގުގައި އެ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި 1-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން އެއްވަރުވެފައެވެ. ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މިހާރު އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުއްޓަށް ބަލާއިރު، އެ ޓީމުން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު އަތުން ވަނީ 10-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ.

ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، މެޗުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓް ތެރޭގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އަހުމަދު ރިލްވާން (ރިލޭ) ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އެ ޓީމުގެ ކޮލަމްބިއާ ފޯވާޑް ހޯސޭ އަވީލާ ބޮލުން ޖެހި ބޯޅަ އަދި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޔޫކްރޭން ފޯވާޑް ރޮލާންޑް ރަސެލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އަދި ގްރީންގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ، ތިމަރަފުށީ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އެޕިސަން ކޫއައްސި ޖީން ފްރެންކޮއިސް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމެނިކޮށް، ގްރީންގެ އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފައްދައިފައެވެ. ނަމަވެސް ތިމަރަފުށީ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަޑުބަރޭ ފޮނުވާލި އެ ހަމަލާ، ތިމަރަފުށީގެ ބިދޭސީ ކީޕަރު އަޑެޓުންޖީ ލޯރެންސް ދިފާއުކުރި އެވެ.

އެގޮތުން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ފެށީ ވަރުގަދަކޮށެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ގްރީން އަށް ލީޑު ނަގައިދޭން އަޑުބަރޭ އަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރިއާ ތެރެއިން ހުސްކޮށް ލިބުނު ބޯޅައަކުން އުފެއްލި ހަމަލާ ދިޔައީ ހުރަސްދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

މެޗުގައި ގްރީން އިން ލީޑުނެގީ މެޗުގެ 65 މިނެޓުގައެވެ. އަޑުބަރޭ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ތިމަރަފުށީގެ އިސްމާއިލް ޝިއާދުގެ އަތުގައި ޖެހުމުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކު ގްރީންއަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ އެ ޓީމުގެ ބިދޭސީ ފޯވަޑް ރަސެލް އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕެނަލްޓީއަށް ތިމަރަފުށިން ވަނީ އެޕީލް ކޮށްފައެވެ.

ގްރީނުން ލީޑު ނެގިތާ ތިން މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުން ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރިއެވެ. ނެގި ކޯނަރަކުން ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އެ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ، ޑިފެންޑަރު ސަމްހޫދު މުހައްމަދެވެ. އޭނާއަކީ ރޭގެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާއެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް ތިމަރަފުށީގެ ކިޕްސަން އަށް ވަނީ ގްރީންގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލަނޑުޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހަމަލާ ގްރީންގެ ބިދޭސީ ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ނުކުންނާނީ ށ. ފޯކައިދޫއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.