Sat, 18 January, 2020, 1:34 pm
ޕެނަލްޓީގައި ރަޝިއާ ބަލިކޮށް، ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީ އަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ޕެނަލްޓީގައި ރަޝިއާ ބަލިކޮށް، ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކްރޮއޭޝިއާއިން ހޯދައިފިއެވެ. ރަޝިއާގެ އޮލިމްޕީސްކީ ސްޓޭޑިއޯން ފިޝްޓްގައި ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މުބާރާތް ބާއްވާ ރަޝިއާ އަތުން ކްރޮއޭޝިއާ މޮޅުވީ 3-4ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ޖެހުނީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނުއިރު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވުމުން، އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ނިމުނުއިރުވެސް ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުންނެވެ. އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ނިމުނުއިރު 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލީޑް ނެގީ ރަޝިއާއިންނެވެ. މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ އާޓެމް ޒޫބާ ދިން ބޯޅައަކުން ރަޝިއާއަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑެނިސް ޗެރިޝޭފްއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ލަނޑު ޖެހިތާ އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރޮއޭޝިއާއިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިއެވެ. މާރިއޯ މަންޒޫކިޗް ދިން ބޯޅައަކުން އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަންދްރޭޖް ކްރަމަރިޗްއެވެ.  އެގޮތުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ދިޔައީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ކްރޮއޭޝިއާއިން ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ވެސް މެޗުގައި ލީޑު ނެގޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކްރޮއޭޝިއާއިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފައެވެ. މެޗުގެ 100 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޑޮމަގޯޖް ވިޑާއެވެ.  ލޫކާ މޮޑްރިޗް ނަގައިދިން ކޯނަރަކުން  އޭނާ ގޯލަށް ފޮނުވާލީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ ބޮލުންނެވެ.

އެ ނަތީޖާގައި މެޗު ނިމެންދަނިކޮށް ރަޝިއާއަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި މާރިއޯ ފެނާންޑޭޒް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅެ ނިމުނު އިރުވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލީޑު ނެގިފައި ނެތުމުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހުނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ޕެނަލްޓީތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާސެލޯ ބްރޮޒޮވިޗްއާއި މޮޑްރިޗްއާއި ވިޑާ އަދި އިވާން ރަކިޓިޗްއެވެ. ނަމަވެސް މެޓިއޯ ކޮވަސިޗް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ، ރަޝިއާގެ ކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ޕެނަލްޓީތައް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒަގޮއެވްއާއި ސާގޭ އިގްނަޝެވިޗް އަދި ޑެލާ ކުޒްޔޭޔެވްއެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ފެޑޯ ސްމޮލޯވް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ކީޕަރު ޑެނިއެލް ސުބަސިޗް ދިފާއުކުރި ކުރުމާއި މާރިއޯ ފެނާންޑޭޒް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ގޯލާ އަމާޒު ނުވުމުން މެޗު ނިމުނީ ކްރޮއޭޝިއާއަށް މޮޅު ލިބިގެންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.