Wed, 3 June, 2020, 4:53 pm
ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމަށްފަހު ބޯލްޓް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް 
0

ދުނިޔޭގެ 100 އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ އުސައިން ބޯލްޓްގެ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމަށްފަހު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް  ވަންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އެތްލީޓު ބުނީ ފުޓުބޯޅައަކީ އަބަދުވެސް ކުޅެން ބޭނުންވި ކުޅިވަރެއްކަމަށާއި. ނަމަވެސް ދުވުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ފެށި ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަންޖެހުނީ އެހާރަގަޅަށް ނޫންކަމަށެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެންޓްރަލް ކޯސްޓް މެރީނާސް އާއި ގުޅުނީ އޭނާ ދެކެމުން އައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޯލްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ވަރަށް މުސާރަ ނުދޭތީ އޭނާވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު ކްލަބް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ބޯލްޓް ބުނީ ފުޓުބޯޯޅަ ކެރިއަރުގައި ކުރިޔަށްދާން ގިނަ ބައެއްގެ އެއްބާރުލުން ލިބުނު ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށި ބޯލްޓް ގިނައިން ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ޗެރިޓީ މެޗުތަކުގައެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުރީގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑުންނާ އެކު ކުޅުނު ގިނަ މެޗުތަކުގައި ބޯލްޓް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.