Sun, 23 February, 2020, 3:06 pm
ވުލްވުސް އަތުން އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީއަށް ހަނިވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވުލްވްސް އަތުން އެއްވަރުވެ ޗެލްސީއަށް ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު އެޓީމަށް އަނެއްކާވެސް ހަނިވެއްޖެއެވެ.

ޗެލްސީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އެރުމަށް ޗެލްސީ އަށް ވަނީ އިތުރު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު ޗެލްސީ މިހާރު އޮތީ 57 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ ހަވަނާގައެވެ. ވުލްވްސް އޮތީ 44 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ ހަތްވަނައިގައެވެ.

ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިނުވިނަމަވެސް މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓްގައި ވުލްވްސް އިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ވުލްވްސް އިން އުފެއްދި ކައުންޓަ އެޓޭކެއްގައި މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރައުލް ހިމިނޭޒްއެވެ. މިއީ ވުލްވްސް އިން މުޅި މި މެޗުގައި ވެސް ޗެލްސީގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ހަމައެކަނި ހަމަލާއެވެ.

ވުލްވްސްގެ މި ގޯލާއެކު ޗެލްސީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައިގެން ކުޅުނުއިރު، ވުލްވްސްގެ ޑިފެންޑަރުން ދިޔައީ ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިން ފޮނުވަމުންދިޔަ ހަމަލާތަށް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ އެންމެފަހު މިނެޓްގައި ވުލްވްސްގެ ޕެނަލްޓީއޭރިއާގެ ބޭރުގައި ހުރެ ހަޒާޑް ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން ޗެލްސީން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށް މި މެޗުން ޕޮއިންޓެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި ހަޒާޑް ކާމިޔާބުކުރި 17 ވަނަ ގޯލެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.