މުޙައްމަދު އީމާން
28 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ފައިސަލް، ދަ ގްރާންޑޭއަށް ސޮއިކޮށްފައި މިވަނީ ގިނަ ކުލަބްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އޯލް ޔޫތް ލިންކްއޭޖް (އޭވައިއެލް) އިން ކެރިއަރު ފެށި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ފައިސަލް ވަނީ ކުލަބް ވެލެންސިއާ، ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް އަދި ކުލަބް އީގަލްސްގެ ގޯލުވެސް ބަލަހައްޓައިދީފައެވެ. އޭނާ މިދިޔަ ސީޒަންގައި ފެނިގެންދިޔައީ ނިއުރޭޑިއަންޓުންނެވެ.

ނިއުގައި އޭނާ ހޭދަކުރި ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އޭރު ނިއުގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓީ ރާއްޖޭގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލް ކޯޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދެވެ. ނަމަވެސް މުސާރައިގެ މައްސަލާގައި އިމްރާން ނިއު ދޫކޮށް ދިއުމުން ފައިސަލް އަށް ވަނީ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަ ލިބިފައެވެ.

މާޒިޔާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހުފޫޒް (އިންމަ)ގެ ކޯޗުކަމުގައި މިއަހަރު މުޅިން އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ ދަ ގްރޭންޑޭ މިއަހަރުގެ ސީޒަނަށް ދަނީ ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް މީގެ ކުރިން ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން އެ ކުލަބަށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޑިފެންޑަރ މުހައްމަދު ރަޝީދު (ހޮކޭ) އައި މާޒިޔާއަށް މިދިޔަ ތިން އަހަރު ކުޅުނު އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) އާއި ޔަސްފާދު ހަބީބު (މުލަކޭ) ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©