Sun, 23 February, 2020, 3:08 am
ގްރީޒްމަންގެ ދެ ލަނޑާއެކު ބާސާއިން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ބެޓިސް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

ރޭ ރެއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާއިން އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-5 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޭމްޕް ނޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ ކުޅުނު އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ފުރަތަމަ 15 މިނެޓް ތެރޭގައި ރިއާލް ބެޓިސްއިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މި ސީޒަނުގައި އަލަށް އެކުލަބާ ގުޅުނު ފްރާންސް ފޯވާޑް ނަބީލް ފެކީރްއެވެ.

ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ލަނޑެއް ޖަހައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. އެ ލަނޑު އެ ކުލަބަށް ޖަހައިދިނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑު ދޫކޮށް، ބާސާއާ ގުޅުނު އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަންއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ދެ ޓީމް އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުއިރު، ދެވަނަ ހާފަށް ނުކުމެ ފުރަތަމަ ފަސް ވަނަ މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ގްރިޒްމަން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކޮށްދީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުގައި ބާސާއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ރޮނގުމަތީ ކަހަލަގޮތަކަށްހުރެ ގްރިޒްމަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށެވެ.

އެ ލަނޑަށްފަހު ކޮންމެ 5 މިނެޓަކުން ބާސެލޯނާއިން ދިޔައީ ލަނޑުތަށް ޖަހަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓްގައި ބާސާއަށް ތިން ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެލާސް ޕެރޭޒްއެވެ. އަދި ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ބުސްކެޓްސް ދިން ބޯޅައަކުން ޔޯޑީ އަލްބާއެވެ.

މެޗުގައި ބާސާއިން ޖެހި ފަސްވަނަ ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ 77 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ގްރީޒްމަން ދިން ބޯޅައަކުން ބާސާއަށް އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އާޓުރޯ ވިޑާލްއެވެ.

އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ބާސާ އިން ބޮޑު ލީޑެއްގައި ކުޅެމުން ދިޔައިރު، ބާސާގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ޖެހިތާ ދެ މިނެޓް ތެރޭގައި ރެއާލް ބެޓިސް އިން އެ ޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ލަނޑު ރެއާލް ބެޓިސްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މޯރޯން ގާސިއާއެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން މެސީ އާއި ސުއަރޭޒް ކުޅެފައި ނުވެއެވެ. އަދި ބާސާއިން ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހޯދި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އެޓީމު މިހާރު އޮތީ ލަލީގާ ތާވަލުގެ ނުވަވަނައިގައެވެ.

ބާސެލޯނާ ދެން ކުޅެން ޖެހޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ރަށުން ބޭރުގައި އޮސަސޫނާއާއެވެ. މި މެޗު ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އިތުރު މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، ރޭ ވަނީ އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިވެސް ލިނަގީސްގެ މައްޗަށް 0-1 އިން ކުރި ހޯދައިފައެވެ. އެސްޕަންޔޯލް އާއި ޑިޕޯޓިވޯ އަވްލޭޒް ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި ނިމުނުއިރު، ރެއާލް ސޮސިޑާޑް ވަނީ މަލޯކާގެ މައްޗަށް 0-1 އިން ކުރި ހޯދައިފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.