މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
10 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗުން ބަލިނުވެ އަދި ނަތީޖާ އެއްވަރު ކުރިޔަސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ދޭނެ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ، މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ، މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިލައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑުގައި ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ 8:00 ގައެވެ. މިރޭގެ މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވެސް ދަނޑަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗަކީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލުމެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ދެ ޓީމުގެ ހަތަރު ކުރިމަތިލުމެއް ފެނިގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެ ހަތަރު މެޗުން ވެސް ޗައިނާ އަތުން ރާއްޖެ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މިރޭގެ މެޗަށް ރާއްޖެއިން ނުކުންނާނީ ޗައިނާ އަތުން ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އަޒުމުގައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©