Wed, 3 June, 2020, 5:32 pm
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ގެ ބައިވެރިންނަށްދޭ މެޑަލް ދައްކާލައިފި
3

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގެ ހަރަކާތް “ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް” ގެ ބައިވެރިންނަށްދޭ މެޑަލް ދައްކާލައިފި އެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މެޑަލް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި ސީނިއާ މެނޭޖާ ބްރޭންޑް އެންޑް މާކެޓިން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މުހައްމަދު މިރްޝާން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

4000އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވުންތެރިން ބައިވެރިވާ މިއަހަރު ދުވުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

މި އަހަރުގެ ރޯޑް ރޭހުގައި 5 ކިލޯމީޓަރާއި 10 ކިލޯމީޓަރުގައި ދުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ އެވެ. އަދި ރޭހުގައި 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން އޮންނާނީ ހެނދުނު 6:00 ގައެވެ. 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން އޮންނާނީ ހަވީރު 4:30 ގައެވެ.

ދިރާގުން 2007 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފްކުރި ރޯޑް ރޭސް ބާއްވާ މިއީ 13 ވަނަ އަހަރެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.