Fri, 5 June, 2020, 12:21 pm
ދިވެހިން ފިޓް ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުޅަހެޔޮ އެމްބެސެޑަރަކަށް ސުނިލް ސެޓީ
108

ދިވެހިންނަކީ ދުޅަހެޔޮ އަދި ސިއްހަތު ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުޅަހެޔޮ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ސުނިލް ޝެޓީ އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ “އެމްބެސަޑާ އޮފް ވެލްނެސް” އަށް ވުމަށް ސުނިލް ޝެޓީއަށް އެ މިނިސްޓްރީން ދިން ދައުވަތު އޭނާ ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާއާއެކު ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ގައުމަށް ހެދުމަށް “މިޝަން ފިޓް މޯލްޑިވްސް” ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ފިޓްނަސް އިންޑަސްޓްރީގައި ތަޖުރިބާކާރު މީހުންނާއެކު ސުނިލް ޝެޓީ އާއި އޭނާގެ ޓީމު ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވެލްނެސް އެމްބެސަޑަރަކަށް ސުނިލް ޝެޓީ ހަމަޖެއްސުމުން އޭނާ ދިވެހި ބަހުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ކާމިޔަބު ގައުމަކަށް އެންމެ މުހިންމީ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަދި ހިތްހެޔޮ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ގައުމަކަށްވާއިރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ޓީމާއެކު “މިޝަން ފިޓް މޯލްޑިވްސް” ގައި ބައިވެރިވުމަކީ ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށް ޓުވީޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވެލްނެސް އެމްބެސަޑަރަކަށް ސުނިލް ޝެޓީ އައްޔަން ކުރިއިރު، މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް، އިންޑިއާއަށް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކުރެއްވި އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖޭގައި ފިޓްނަސް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ސުނިލް ޝެޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރިއެވެ.

ބިލީވުޑްގައި 30 ވަރަކަށް އަހަރު ކާމިޔާބު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ސުނިލް ޝެޓީއަކީ އިންޑިއާގައި ފިޓްނަސް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށްވާ މިޝަން ފިޓް އިންޑިއާ ލީޑްކޮށް ހިންގަމުންދާ ފަރާތެވެ. އެ ހަރަކާތުގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ފިޓް ގައުމަކަށް އިންޑިއާ ހެދުމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ އިންޑިއާގެ ލީޑިން ފިޓްނެސް ރިއަލިޓީ ޝޯ “ބިގެސްޓް ލޫސާ ޖީތޭގާ” އަދި އިންޑިއާގެ ރިއަލިޓީ ސްޓަންޓް ޝޯއެއް ކަމަށްވާ “އިންޑިއާޒް އަސްލީ ޗެމްޕިއަން… ހޭ ދަމް؟” ކިޔާ ޓީވީ ޝޯގެ ހޯސްޓެކެވެ.

ހިޔާލު ފައުޅުކުރައްވާ

Leave a comment

Your email address will not be published.