Fri, 5 June, 2020, 11:44 am
ފެނަކަ އިން ޒޯންތަކަށް ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް، ފުރަތަމަ މުބާރާތް ދެކުނުގައި
21

ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އެ ކުންފުނީގެ ބުރާންޗުތައް ހިމެނޭ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ.

ފެނަކަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން މިފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

“އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް”ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އެ މުބާރާތް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ހިމެނޭ ޒޯންގެ މުބާރާތް ފަށައިފައެވެ.

އެ މުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ފެނަކަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދެވެ.

ފެނަކަ އިން ބުނީ، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ޒޯނުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތް ޓީމު ވާދަކުރާ ކަމަށެވެ. އެއީ ފުވައްމުލަކު، ހިތަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫން ދެ ޓީމާއި ހުޅުމީދޫ އިން އެއް ޓީމެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޓްރޮފީ އާއި މެޑަލްއާއެކު 7000 ރުފިޔާ އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް 3000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ފެއާޕްލޭ ޓީމަށް 1000 ރުފިޔާ ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް ހޮވާނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

ފެނަކައިން ބުނީ، ރާއްޖެ 10 ޒޯނަކަށް ބަހާލައިގެން މިއަދު ފެށި “އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް” މުބާރާތުގައި ފެނަކަ ކުންފުނީގެ 154 ބުރާންޗެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު މުބާރާތަށްފަހު ދެން މުބާރާތް އޮންނާނީ ފ. އަދި ދ. އަތޮޅު ޒޯންގައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.