Sun, 26 January, 2020, 11:08 am
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބީޗް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ކުޅުދުށްފުށީގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބީޗް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ހދ ކުޅުދުށްފުށީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޑަބްލިޔު އެސްއޭއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ބާދުޝާހު ޑަބްލިއުސްއޭ ބީޗް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ކުރިޔަށްދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ރާއްޖޭގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ބީޗް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ވާދަކުރާ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ތްރީ އޮން ތްރީ ބާސްކެޓާއި، ބީޗް ހޭންޑް ބޯލާއި ބީޗް ވޮލީ ބޯލް އަދި ނެޓްބޯލް ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއަރ ބެޑްމިންޓަންވެސް މި ގޭމްސްގެ ތެރެއިން ތައާރަފުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޑަބްލިޔު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު އާދަމް ވިދާޅުވީ މިފެސްޓިވަލްގައި އަންހެން އެތްލީޓުން ހާއްސަކޮށްގެން ނެޓްބޯޅައާއި ހޭންޑްބޯލް ކުރިޔަށް ދާއިރު ފިރިހެން އެތަލީޓުންނަށް ބީޗްވޮލީއާއި ހޭންޑްބޯލްގެ އިތުރުން ބާސްކެޓް ބޯލް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށެވެ. ހާއްސަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި 14 އހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށްވެސް ކުޅިވަރުތަކެއް ހިމަނާފައިވާކަމަށްވެސް ޑަބްލިޔު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބީޗް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި އެއަރ ބެޑްމިންޓަން ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުޅިވަރު ދައްކާލުމުގެެ ކުޅޭ މެޗެއްތަކެއްބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

500އަށް ވުރެއް ގިނަ އެތްލީޓުން ބައިވެރިވާ މި ބީޗް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި 107 މެޗް ކުޅުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިޔަށް މި ފެސްޓިވަލްގައި ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށް ދާނީ ހެނދުނު 06:30 ފެށިގެން 09:00 އަށެވެ. އަދި މެންދުރުގެ ދަންފަޅި ކުރިޔަށްދާނީ ހަވީރު 03:30 ފެށިގެން އިރުއޮއްސި 06:00 އަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.