Thu, 28 May, 2020, 10:02 am
ފެނަކަ ޒޯން ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް: ފ. އަދި ދ.ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކުން ހޯދައިފި
27

ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އެ ކުންފުނީގެ ބުރާންޗުތައް ހިމެނޭ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފ. އަދި ދ. ޒޯނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މ. މުލަކުގެ ފެނަކަ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

ފ. ނިލަންދޫގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި ފެނަކަ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މުބާރާތުގައި އެ ޒޯނުގައި ހިމެނޭ ފެނަކައިގެ 12 ބުރާންޗަކުން ނުވަ ޓީމުން ވާދަކުރިއެވެ. އެއީ ކުޑަހުވަދޫ، މަޑުއްވަރީ، މުލަކު، ދިއްގަރު-ބަޑިދޫ، މަގޫދޫ، ހުޅުދެލި، ކޮޅުފުށީގެ އިތުރުން މުލި- ނާލާފުށި އަދި ފީއަލި-ނިލަންދޫއެވެ.

އެ ޒޯނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ޓީމުން ހޯދީ މުލި/ ނާލާފުށި ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. މުލަކު ޓީމުން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލި ނުވެއެވެ.

ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 7000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި ޓްރޮފީ އަދި ރަން މެޑަލް މުލަކު ޓީމަށް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ފެނަކައިގެ ޑިރެކްޓަރު އަތްހަރު ހަލީމެވެ.

މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމަށް ހޮވުނު މުލި/ ނާލާފުއްޓަށް 3000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމަކާއި ރިހި މެޑަލް ދިންއިރު، ފެއާ ޕުލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ކޮޅުފުށި ބުރާންޗެވެ. އެ ޓީމަށް ވެސް ވަނީ 1000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ހޮވައިފައެވެ.

އެގޮތުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަކަށް ހޮވުނީ ޓީމު މުލަކަށް ކުޅުނު އާދަމް ޝަހީމެވެ. އޭނާ ވަނީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ މުލަކު ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ހަސަން އިބްރާހިމް، މިފަދާދު އަހުމަދުގެ އިތުރުން ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުގެ މުހައްމަރު އަރީޝު އަދި މުލި/ ނާލާފުށި ޓީމުގެ އަހުމަދު ރައިހާންއެވެ.

ފެނަކަ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތަކީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދުގެ އެދުމަކަށް ފެށި މުބާރާތެކެވެ. އެ މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ހިމެނޭ ޒޯނުންނެވެ. މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު އައްޑޫގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މަރަދޫފޭދޫ އިންނެވެ.

ފެނަކަ އިން ބުނީ، ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.