މެމްބަރު އަމީތު ހައްޔަރުކޮށް، އިދިކޮޅު ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން  މިއަދު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމި ހިނގާލުން ފެށުމުގެ ކުރިން މުޒާހަރާގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކޮށް، ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމިތު  އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއްގައި ގެންދިޔައީ ހިނގާލުން ފަށަން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މީހުން އެއްވަމުންދިޔަ ވަގުތު، އެ ސަރަހައްދަށް އައި ފުލުހުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.

އަދި މިހާރު އެ ސަރަހައްދަށް އެސްއޯ ފުލުހުން އައިސް، ހިނގާލުމަށް އެއްވަމުންދިޔަ މީހުންނަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް އެތުރިގެން އެބަ ތިއްބެވެ.

ހިނގާލުމުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާތަން ފެނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

އީޔޫއިން ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ކައުންސިލްގައި އެޖެންޑާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން ނުދާތީވެ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ބޭފުޅުންނަށާއި އެކި މުއައްސަސާތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ކައުންސިލުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

އީޔޫގެ ޕޮލިސީލެވަލްގެ ކަންކަން ނިންމާ އީޔޫގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 16ވާ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އީޔޫގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައިވާ ގޮތުން، ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މައްސަލަ އޮތީ އެޖެންޑާގެ ފަސްވަނަ ނަންބަރުގައެވެ.

އެޖެންޑާގައި ވާގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ގާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމަށާއި ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހުރަސް އަޅާ އެންމެހާ މީހުންނާއި ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތުގެ ފްރޭމްވޯކެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ.

އީޔޫއިން ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިމިވަނީ، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ އެކެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމަށް ތަބާނުވެ، އެ ހުކުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އެ ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އަދި ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ ކުރުމާ ވިދިގެން ރާއްޖެ އިސްލާހުގެ މަގަށް ގެންނަން ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އީޔޫގެ ކައުންސިލަށް ހުށަޙަޅަން މިދިޔަ ފެބްރުއަރި މަހު ފާސްކުރި ގަރާރާ ވިދިގެން އެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވާނަމަ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު ހަތް ނުކުތާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާ އެ ގަރާރުގެ މަތިން، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަނީ އީޔޫއިން މިދިޔަ މަހު ވެސް ހަނދާން ކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެދުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ އިތުރުން، މުސްތަގުބަލުގައި އީޔޫ އާއި ރާއްޖެ އާދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދާދިފަހުން އީޔޫއަށް ވަޑައިގަތް ވަފުދާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އީޔޫއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އަޅަން އެޖެންޑާކޮށްފައިވާއިރު، މިމަހުގެ ތެރޭގައި އީޔޫއިން ރާއްޖެއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް، މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މ. ދިއްގަރަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން ޖުލައި އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި (19 ޖުލައި) ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލާފައި މިވަނީ، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޝަކީލް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުން މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނާ ފަހުން ވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވައިފައެވެ.

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އައްޔަންކުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 25 އަހަރުވެ، މުސްލިމު ދިވެހި ރައްޔިތަކު ކަމުގައި ވުމާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، ގާނޫނު އަސާސީ އަދި އެއްވެސް ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ ސިޔާސީ މަގާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުންވެސް ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭދުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ، 12 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް އައިސްފައިވާ މީހެއް ނަމަ އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ، ނުވަތަ ހުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މައާފުކުރެވުނުތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން ވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ ހަތަރު މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް އަދި ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން އަހްމަދު އަކްރަމާއި އިސްމާއިލް ހަބީބު އަބްދުލްރަހީމެވެ.

ވަންނާނެ ގެ އެއް ނެތި، ބޯ ވިއްސާރައިގައި ފިލާވަޅު ހަދަންއިން މި ކުއްޖާއަށް ތައުރީފު!

ފިލިޕީންސްގައި ވަންނާނެ ގެ އެއް ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ކުއްޖަކު، ބޯ ވިއްސާރައިން ކިރިޔާ ނިވާވެގެން އިނދެގެން ސްކޫލުން ދިން ފިލާވަޅު ހަދާ ވީޑިއޯއަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

އެ މަންޒަރު ރިކޯޑްކޮށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރި ރޮލާންޑޯ ބަލްޓަޒަރް ވިލަނުއެވާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހާ ފިލިޕީންސްގެ ކޮކަނަޓްސް މެނީލާ ނޫހަށް ބުނީ، އެ ކުއްޖާ ފިލާވަޅު ހަދަން އިނީ ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނީލާގެ މަލާޓެ ޑިސްޓުރިކްޓުގައި ހުންނަ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓުތަކެއް ހިމެނޭ އަލްފާ ގްރޭޑްވިއު ކޮންޑޯމިނިއަމްގެ ބޭރުގައި ކަމަށެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނިކޮށް ނަގާފައިވާ އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ވިއްސާރައާ ނިވާވެގެން އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ކިޔަވަން މަސައްކަތްކުރާ ތަނެވެ. އަދި ގައި މަތީގައި ޖެކެޓެއް އަޅައިގެން ފޮތަށް ފެން ބުރާފާނެތީ އެކަމުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯއިން ކިޔަވަން މަސައްކަތްކުރާ ކުއްޖާ ކައިރީގައި އަންހެނަކު ނިދާފައި އޮއްވާ ފެނެއެވެ. އަދި އެ އަންހެން މީހާ ކައިރީގައި އިތުރު ކުޑަ ކުއްޖަކު ހޭލާ އުޅޭތަން ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުންނަކީ ކިޔަވަން އިން ކުޑަ ކުއްޖާގެ ކާކު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ މިހާތަނަށް ސާޅީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝެއާކޮށް 3600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ލައިކް ކޮށްފައިވާއިރު 1200 އަށްވުރެ ގިނަ ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެ ހާލުގައި ވެސް ކުޑަކުއްޖާ ކުރަމުންދިޔަ ބުރަ މަސައްކަތަށް ތައުރީފު ކޮށްފައެވެ. ބައެއް މީހުން އެކުދިންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެ ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފައިސަލް އަށް ރައީސް ނަޝީދާއި ގާސިމް އަދި އިބޫ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހޮވި، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމަށް ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިރޭ ނެގި ސިއްރު ވޯޓުން ފައިސަލް ނަސީމް ހޮވިވަޑައިގަތީ 14 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވައިގެންނެވެ. އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ހުސެއިން އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 13 ވޯޓެވެ.

ރަނިން މޭޓަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޖޭޕީގެ ފަރާތުން ރަނިންމޭޓަކަށް ހުށަހަޅާ ބޭފުޅަކަށް ފައިސަލް ނަސީމް ޖޭޕީ ކައުންސިލުން އިންތިހާބް ވެވަޑައިގަތުމުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ފައިސަލް އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.

ފައިސަލްއަށް މަރުހަބާ އާއި ތަހްނިޔާ ފޮނުއްވަމުން ގާސިމް ވެސް ވަނީ ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފައެވެ. ގާސިމްގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، އިބޫއާއި ފައިސަލްއާއެކު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފިސާރި ސާބިތުކަމާއެކު ތިއްބެވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވަނީ ޕާޓީތަކުގެ ރަނިން މޭޓް އަކަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސަލް ނަސީމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން ބޮޑު ތަނުން ބަލި ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މަލުގެ ހާރުތަކާއެކު އިބޫއަށް އައްޑޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވާދަ ކުރައްވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕޭނަށް މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު އިބޫ މިއަދު ގަމަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުމުން، ގަން އެއާޕޯޓު ކައިރިއަށް އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުން ގިނަ އަދަދެއް މީހުން ޖަމާވެ، އިބޫއަށް މަރުހަބާ ކިއީ މަލުގެ ހާރުތަކާއި ތަފާތު ޝުއޫރުތަކުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް އިބޫ މިއަދު ވަޑައިގެންނެވިއިރު، މިއީ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަށް އިބޫ އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. އަދި މިއީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓަކު އަތޮޅުތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

ތިން ދުވަހަށް ކުރައްވާ އެ ދަތުރުފުޅުގައި އިބޫ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އިއްޔެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިބޫގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފަށާނީ ވެސް އައްޑޫގައެވެ.

މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ އިބޫ އަދި ރައީސް ޔާމީނެވެ. އިބޫ އައްޑޫގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރޭނެ ބޭފުޅެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ކަނޑައަޅާނެ އެވެ.

ފައިސަލް އަށް ކުރެއްވި ތާއީދު ގާސިމް އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ދިން ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމަށް ކުރެއްވި ތާއީދު، އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަނބުރާ ގެންދަވައިފި އެވެ.

ގާސިމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރަނިންމޭޓް ކަމަށް ފައިސަލް ނަސީމަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

“.. ވީމާ ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ އެއްގޮތަށް ވޯޓް ލެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެމެވެ،” ގާސިމް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ރަނިންމޭޓަކު ނިންމުމަށް ޖޭޕީގެ ކައުންސިލްގައި ނަގާ ވޯޓުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ ނަތީޖާ އެމްޑީޕީ އާއި އެމަނިކުފާނު ވެސް އަމިއްލަ ގޮތުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދުގެ އެ ޓްވިޓާ ގުޅިގެން، ރަނިންމޭޓް ކަމަށް ފައިސަލް ނަސީމާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކެންޑިޑޭޓް އަލީ ހުސެއިން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފައެވެ.

“އުފެދިފައިވާ ޝައްކު، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް އަދި ޖޭޕީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވީޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ،” ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓް ރީޓްވީޓް ކުރައްވައި ގާސިމް ޓެގްކޮށް އަލީ ހުސެއިން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ ފައިސަލް ނަސީމުގެ އިތުރުން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ހުސެއިނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަދި ވަގުތީ ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަންގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނެވެ.

ރަނިން މޭޓް ކަނޑައަޅާނީ މިރޭ އޮންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓުލާން ނިންމާފައިވަނީ މިރޭ 9:00 ގައެވެ.

ހަފްތާ ބަދިގެ: ޗިކަން ސަޓޭ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކްރީމީ ޕީނަޓް ބަޓަރ

½ ޖޯޑު ސޯޔާ ސޯސް

½ ޖޯޑު ލުނބޯ ހުތް

1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބްރައުން ޝުގަރ

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަވާދު (މުސަންމާ ހަވާދު ނުވަތަ ކުކުޅު ހަވާދު)

2 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި)

1 ސައިސަމުސާ ހޮޓް ސޯސް

6 ބޯންލެސް ޗިކަން ބުރެސްޓްފަޅި (ކިއުބް ކޮށް ކޮށާފައި)

ހަދާނެ ގޮތް:

ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ޕީނަޓް ބަޓަރ، ސޯޔާ ސޯސް، ލުނބޯ ހުތް، ބުރައުން ޝުގަރ، ހަވާދު، ލޮނުމެދު އަދި ހޮޓް ސޯސް އެއްކުރުމަށްފަހު ކޮށާފައިހުރި ކުކުޅު ކޮޅު ވެސް އަޅާފައި މެރިނޭޓް ކުރުމަށް ފުރިޖަށް ލާށެވެ.

މަދުވެގެން 2 ގަޑިއިރު މެރިނޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

މެރިނޭޓްކުރި ކުކުޅުތައް އިލޮށިކޮޅަކަށް އަމުނާލުމަށްފަހު، ތަވައަކަށް ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް އަޅާ ހޫނު ކޮށްލާފައި ރޯފިލަންދެން ފިހެލާށެވެ.

ހިހޫވުމުން އެހެރީ ކެއުމަށް ތައްޔާރު ވެފައެވެ. މި ޑިޝް ބަތާއެކީގައި ކާން ވަރަށް މީރުވާނެ އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ދީދީ އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޝައިހް މުހައްމަދު ދީދީ އަނެއްކާވެސް އައްޔަންކުރައްވަައިފި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމްދީނާއި ދީނުގެ ޝިއާރުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއްގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި މުހައްމަދު ދީދީ ކުރިން ވެސް ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވައިފައެވެ.

ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ކުރިން އޮތް އަދާލަތު ޕާޓީން ސަރުކާރަށް ކުރަމުން ދިޔަ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ހުންނެވި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އެވެ. އަދި އެ ފަހުން މި ސަރުކާރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ދީދީ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާވަނީ ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޗައިނާއިން ފަރުވާގެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ސީ އެމްބިއުލާންސެއް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ސީ އެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

އެ އުޅަނދަކީ ޗައިނާގެ ރައީސް ސީ ޖިންޕިން 2014 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެއާ އެކު ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި، ރާއްޖެއަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ނިންމެވި އުޅަނދެކެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގްގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސީ އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޒުހެއިރާއި ޗައިނާގެ ކޯސްޓް ގާޑްގެ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޗެން ޒިއޯ ވަނީ ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއާ މިއަދު ހަވާލުކުރި ސީ އެމްބިއުލާންސްއަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ގަލްފު ކްރާފްޓް ލޯންޗުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ސައިޒުގެ ގޮތުން ބޮޑު އަދި ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އެކި ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ އުޅަނދެކެވެ.

އެގޮތުން ދިގުމިނުގައި 26 މީޓަރު ހުންނަ އެ ސީ އެމްބިއުލާންސް އަކީ މެޑިކަލް މިނީ ތިއޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭއިރު އުޅަނދުގައި ބައެއް ސްކޭން ހިދުމަތްތަކާއި އީސީޖީގެ ޚިދުމަތާއި އައިވީގެ ހުރިހާ ފެސިލިޓީޒްއެއްގެ އިތުރުން އޮކްޖީސަން ދެވޭ ހިދުމަތްތައް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ އުޅަނދެކެވެ.

haftha.mv ©