ފުރަގަސް ފަރާތަށް ލައިގެން ލ. ގަމަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެފި

ފުރަގަސް ފަރާތަށް ލައި ފޮރުވައިގެން ލ. ގަމަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އުމުރުން 37 އަހަރުގެ އެ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ މާލެއިން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރި ކަނޑު ބޯޓަކުން މީހަކު ގަމަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަންގައި، އޭނާގެ ފުރަގަސް ފަރާތަށް މަސްތުވާތަކެތި ލާފައިހުރިކަން އެނގުނީ އޭނަ ހައްޔަރުކޮށް ހަށިގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވާފައިހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ގަމު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް އެކްސްރޭ ނަގައި ބެލުމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އޭނާގެ ފުރަގަސް ފަރާތަށް ލާފައި ހުރި ހަތަރު ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދަށް ލ. ގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހައިދީފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މާލޭގެ ގެއަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 13 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭގެ ގެއަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 13 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެމީހުންނާއި ތަކެތި އަތުލައިގަތީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން އިއްޔެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނުވަ ދިވެހި ފިރިހެނުންނާއި ދެ އަންހެނުން އަދި ބަންގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެކެވެ.

އަދި އޮޕަރޭޝަން ހިންގި ގަލޮޅު ގޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ ގެ ބަލައި ފާސްކޮސް، އެ ގެއިން މަސްތުވާތަކެތި ހުރި 31 ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ޝިމާގެ ކޮއްކޮ ގޮވައިގެން ޑިންގީގައި ދިޔަ ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް!

ގެއްލިފައިވާ އައިމިނަތު ޝިމާގެ ކޮއްކޮ ގޮވައިގެން އިއްޔެ ހަވީރު ޑިންގީއެއްގައި ނުކުތް ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފައެވެ.

ލ. މާމެންދޫއިން އިއްޔެ ޑިންގީއެއްގައި ފުރައިގެން ސިކްސް ސެންސް ރިސޯޓާ ހަމައަށް ދިޔަތަނާ އެ ޑިންގީ ފުލުހުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުއްޓުވި ޑިންގީގައި ޝިމާގެ 16 އަހަރުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އާއި ތިން ފިރިހެނުން ތިއްބެވެ. އެ ތިން ފިރިހެނުން ވެސް ތިބީ މޫނު ނިވާކޮށްގެންނެވެ.

އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހުން ބުނި ގޮތުގައި، އެ ތިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ޝިމާ ގެއްލުނު ދަތުރުގައި ވެސް ބައިވެރިވި އިބްރާހިމް ފަޒީލު ހިމެނެއެވެ. ދެން ހިމެނެނީ ފަޒީލުގެ ދެ އެކުވެރިންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އިއްޔެ ޑިންގީގައި ތިބީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ތިން މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކޮންމެ މީހަކަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭސީޕީއަކަށް ރިޔާޒު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކުރީގެ ސުޕްރިންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒު، ފުލުހުންގެ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (އޭސީޕީ)ގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ރިޔާޒު އޭސީޕީ އެއްގެ މަގާމަށް ޕްރޮމޯޓުކޮށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އިއްޔެއެވެ. އޭނާއަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެކްޓިން ކޮމިޝަނާރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދެވެ.

ހުއްޓީގައި ހުއްޓާ އަހުލާގީ މައްސަލައެެެއް ބެލުމަށްފަހު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ރިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ. އެ އަމުރާއެކު އޭނާއަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއިރު ހުރި ސުޕްރިންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މަގާމު ވަނީ ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ.

ރިޔާޒުގެ އިތުރުން ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ އަހުމަދަށް ވެސް މަގާމުގެ ކުރިއެރުންދީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޔޫނުސް ސޮބާހަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުންދީ، ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓުގެ މަގާމަށް ވަނީ ޕްރޮމޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އަތުލައިގެން ލަންކާގެ މަސްބޯޓުތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް ދިވެހި ސިފައިން އަތުލައިގަތް ސްރީލަންކާގެ ހަތަރު މަސްބޯޓު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ކެލާއާ 103 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ އެ ބޯޓުތައް އެމްއެންޑީއެފުން އަތުލައިގަތީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، އެ ހަތަރު މަސްބޯޓު ވެސް ހުޅުމާލެ ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ހަތަރު މަސްބޯޓުގައި 25 މީހުން އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެ އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާތީ، އެމީހުން މިހާރު ތިބީ ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބޯޓުތަކުގައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ ބޭރުގެ މަސް ބޯޓުތައް ދޭތެރެއިން އެމްއެންޑީއެފް އަތުލައިގަނެއެވެ.

އެއާޕޯޓް އިމާރާތަކުން ދެ މީހަކު ވެއްޓި، އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ތަރައްގީ އިމާރާތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ވެއްޓި އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު އެ ހާދިސާގައި ވެއްޓިފައިވަނީ ވީއައިއޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ދެވަނަ ބުރީގައި ކުލަ ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބަނގުލަދޭޝްގެ ދެ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ދެ މީހުން ވެސް ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލެ ހޮޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ފައިގެ ކުޑަ ހުޅަށާއި އުނަގަނޑަށް ތަދުވުން ފިޔަވާ އިތުރު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބައެއް ސަރަަހައްދުތަކުގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަށް ހިނގުން މިފަހުން ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން އޭނާގެ ފޮޓޯއާއެކު ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ނޯޔަން (ޕާސްޕޯޓް ނަމްބަރ 0308415 އޭބީ) ނަމަކަށް ކިޔާ ބަންގުލަދޭޝްގެ އެ މީހާ ހޯދަނީ ސ. ހިތަދޫ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އޭނާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9791612 އަށް ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި އެކިކަހަލަ އަނިޔާތައް ކުރާކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު އިތުރެވެ. އަދި އެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އައި ކާގޯ އުޅަނދަކުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނީ، ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް ގުޅިގެން އިއްޔެ ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެތަކެތި އަތުލައިގަތީ އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން އިން ރާއްޖެ ކާގޯ އުޅަނދަކުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އުޅަނދު ބަލައިފާސްކުރުމުގައި ބޯޓުގައި ހުރި މުދާތަކުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވާފައިހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހަޝިޝް އޮއިލް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ، އެތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 2.12 ކިލޯ ހުރިއިރު އެ ތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ޝާމިލުވާ މީހުންނާއި އަތުލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ވަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށްޓަކާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގައި ޝާމިލުވަނީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް އަދި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތަފްސީލެއް ކަސްޓަމްސް އިން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ޕާކިން ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

މަގުމަތީގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގައި ފުލުހުން ޖަހަމުން އަންނަ ޖޫރިމަނާ ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާތީ، ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން މިހާރު ފުލުހުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އުޅަނދު ޕާކުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި އުޅަނދުތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ގެންގުޅުމުގެ އުސޫލުތަކުގައި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށްނުދީ ފުލުހުން ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން ފުލުހުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، ޕާކު ކުރާނެ ތަނެއް ނުދައްކާ ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ނުޖަހާނެ ކަމަށް އޭރުގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މިހާރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، ޕާކިން މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ސިޓީތައް ގާއިމްކޮށް މާލޭން ލިބޭ ހިދުމަތްތައް ލިބެން ފެށުމުން ކަމަށެވެ.

ފުވައްމުލަކުންނާއި އައްޑޫއިން ބަނގުރާ ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ހޯދައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ އިން ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އެ ތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވަނީ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް އެ ދެ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގުރޫޕަކުން އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ބަނގުރާ އުފައްދާ ކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެތަކެތި އަތުލައިގަތީ ގުރޫޕްތަކުން ބަނގުރާ އުފައްދަމުންދާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ސަރަހައްދުތައް ބަލައިފާސް ކުރި ކުރުމުގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ބަނގުރާ އުފައްދަމުންދާ ކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ހިތަދޫ ފަޅު ތަންތަން ބަލައިފާސްކޮށް ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ހުޅުމީދޫ ގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ވެސް އެރަށުގެ ފަޅު ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް، ބަނގުރާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ގިނަޢަދަދެއްގެ ސާމާނު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.