ޗައިނާގެ ހެޑް ކޯޗަކަށް އިޓަލީގެ ލެޖެންޑް ކަނަވާރޯ ހަމަޖައްސައިފި

ޗައިނާގެ އާ ހެޑް ކޯޗުގެ މަގާމަށް އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި އެގައުމުގެ ލެޖެންޑް ފަބިއޯ ކަނަވާރޯ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑް އަށާއި ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެފައިވާ ޑިފެންޑަރު ކަނަވާރޯ، 45 ވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިޓަލީ ޓިމަށް ކެޕްޓަންކަން ކޮށްދީ ވޯލްޑްކަޕް ތަށި ވެސް ހޯދައިދީފަ އެވެ.

އަދި އެ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެސް ހޮވުނީ އޭނާއެވެ. ކަނަވާރޯ ފުޓްބޯޅައި ރިޓަޔާ ކުރީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ނިންމީ، ދުބާއީގެ ކުލަބެއް ކަމަށްވާ އަލް އަހްލީއަށް ކުޅެނިކޮށް ކަކުލުގެ އަނިޔާއެއް ދިމާވެ، އޭނާއަށް ދެން އިތުރަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ޑޮކްޓަރުން ބުނުމުންނެވެ.

ޗައިނީސް ސުޕަ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގުއަންޒޯ އެވާގުރާންޑޭއަށް ވެސް ކޯޗުކޮށްދޭ ކަނަވާރޯ ޗައިނާގެ ހެޑް ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ، ޗައިނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި އިޓަލީގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި މެނޭޖަރު މާސެލޯ ލިޕީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

ކަނަވާރޯ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލިއިރު، އެޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ލިޕީ އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނީ މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހު ބޭއްވި އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗައިނާ ކަޓައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޗައިނީސް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނާގޮތުގައި، ލިޕީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވި ނަމަވެސް، އޭނާ ހުންނާނީ ޓީމުގެ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކަނަވާރޯ ޗައިނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވިއިރު، އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ޗައިނާ އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޗައިނާ ކަޕްގައި ތައިލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

އިންތިހާބުގައި ސަންޖޭ ދަތް ވެސް ވާދަކުރަނީ!

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތްގެ ބައްޕަ، ސުނިތް ދަތް އަކީ ފިލްމު ކުޅުމުގެ ދާއިރާއިން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުތް ބޭފުޅެކެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި، ބައްޕަގެ ފައިދަށުން ސަންޖޭ ދަތް ވެސް މިހާރު އަމާޒު ހުރީ ސިޔާސީ މައިދާނަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީ އޮންނަ އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އޭނާ ވާދަކުރަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

އެގޮތުން ސަންޖޭ ދަތް ވާދަކުރަނީ އެ އިންތިޚާބުގައި އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓުގެ ދަށުގޭ ނުވަތަ ލޮކް ސަބާގެ ގާޒީއާބާދުގެ ގޮނޑިއަކަށެވެ. އަދި އޭނާ ވާދަކުރާނީ އިންޑިއާގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ބީއެސްޕީ އާއި އެސްޕީ ޕާޓީ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ އެދާއިރާގެ ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އޭނާ ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ނޭޝަނަލް ކެޕިޓަލް ޓެރިޓޮރީ އޮފް ދެއްލީގައި ވެރިކުރަން ކުރާ ޕާޓީ އޭއޭޕީގެ ލީޑަރު ކުމާރު ވިޝްވާސްއާއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2009 ވަނަ އަހަރު ވެސް ސަންޖޭ ވަނީ އެސްޕީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އާންމު އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް އޭރު ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތެއް ނުނަގަން ނިންމުމުން ނަން އަނބުރާ ނެގިއެވެ.

ސަންޖޭގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު އޭނާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ އަބިޝެކް ވަރްމަންގެ ފިލްމު ”ކަލަންކް“ އިންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި އޭނާއާއެކު ދެން ފެނިގެންދާނެ ތަރިންނަކީ ވަރުން ދަވަން އާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓް އަދި އާލިއާ ބަޓްގެ އިތުރުން ސޮނާކްޝީ ސިންގަ އަދި ކުނާކް ކެމޫ އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން ސައިނާގެ ރޯލަށް ޝްރަދާގެ ބަދަލުގައި ޕަރިނީތީ

އިންޑިއާގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން، ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލު އަދާކުރަން ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތަރި، ޝްރަދާ ކަޕޫރުގެ ބަދަލުގައި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަން ކަށަވަރު ވެފައި މިވަނީ، ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވުމާއި އަދި އިންޑިއާގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ސަންޔާ މިރުޒާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމު ކުޅުމަށް ޕަރިނީތީ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، ”ސައިނާ“ގެ ނަން ދީފައިވާ އަދި އަމޯލް ގުޕްތޭ ޑައިރެކްޓްކުރާ އެ ފިލްމުން ޝްރަދާ ވަކިވީ ޝެޑިއުލްތަކެއް މައްސަލައިގައެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޝްރަދާ އެ ޕްރޮޖެކްޓުން ވަކިވީ އެއް އަހަރު ވަންދެން ޓްރެއިނިންތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހުމުންނެވެ.

”އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ ފިލްމު (ސައިނާ) މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނަގާ ނިންމާ، އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރަން. ޕަރިނީތީ މި ފިލްމު ކުޅެން އެއްބަސްވުމުން އުފާކުރަން،“ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ބުޝާން ކުމާރު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފިލްމާ ގުޅޭގޮތުން ޕަރިނީތީ ބުނީ، ކުޅިވަރު ޝަހްޝިއްޔަތެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ހަދާ ފިލްމެއް ކުޅެން އޭނާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

”އަހަރެންގެ ޕާސަނާލިޓީން އެއީ އަހަރެން ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް. އަދި ސައިނާ ފަދަ ނުފޫޒުގަދަ ބާރުގަދަ އަންހެނެއްގެ ރޯލު އަދާކުރަން ލިބުމަކީ ލިބުނު އުފަލެއް. ޓްރެއިނިންތަކާ އަދި ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން ދަސްކޮށް ސައިނާ ސްކްރީނުގައި ދައްކާލުމަށް އަހަރެން ތައްޔާރު،“ ޕަރިނީތީ ބުނެފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، އެ ފިލްމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް ޕަރިނީތީ ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެއެވެ.

ނުބައި ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުން މަނާ ނުކުރާނަމަ ﷲގެ ކޯފާ އައުމަކީ ދުރުކަމެއް ނޫން: ހުތުބާ

ނުބައި ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނާ އެކަންކަން މަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ﷲގެ ކޯފާ އައުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

”ބަދު އަހްލާގީ އަމަލުތަކަށް ގޮވާލުމާއި ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަން“ ގެ މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، އިއްފަތްތެރި އަބުރުވެރި މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގެ އަފުރާދުންނާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ނަމަވެސް އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި ހުރުން އެކަށީގެންނުވާ ކިތަންމެކަމެއް މިއަދު ދިވެހި އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި ފެތުރެމުންދާކަމަށާއި އެފަދަ ނުބައި ކަންކަމަށް ގޮވާލުމަކީ އިންސާނުންގެ ފިތުރަތާއި ޝަރީއަތުގެ ހުކުމްތަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، ހިންގޭ ނުބައި ޖަރީމާއެއްކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެ ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

”ނުބައި ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ، ލަފާދީ، ބާރުއަޅައިއުޅޭ މީހުންނާ އެކަންކަން މަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ބައެއްގެ މައްޗަށް ﷲގެ ކޯފާ އައުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ،“ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ފާހިޝް އަމަލުތައް ފަތުރަން ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ހުރި އަޒާބުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވާ ﷲ ތައާލާ ވަހީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

”ހަމަކަށަވަރުން، އީމާންވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފައިގެ ވާހަކަ އާއި އަމަލު، ފެތުރިގެންދިއުމަށް ލޯބިކުރާ މީހުން (ދަންނާށެވެ!) ދުނިޔެ އާއި އާހިރަތް ގައި ވޭންދެނިވި އަޒާބު އެމީހުންނަށް ހުއްޓެވެ. ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނެނގޭތެވެ،“

މީގެ އިތުރުން ގައުމެއްގައި ފާހިޝް އަމަލުތައް ފެތުރިއްޖެނަމަ ތާއޫނު ބައްޔާއި ކުރިން އެ ބަޔަކު ނުވެސް ދަންނަ ބާވަތް ބާވަތުގެ ބަލިތައް ފެތުރިދާނެކަން ބަޔާން ކުރައްވާ ރަސޫލާ  صلى الله عليه وسلم  ހަދީޡް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

”ބަޔަކު މީހުންގެ ތެރޭގައި ފާހިޝް ކަންތައް ފެތުރި އެ މީހުން ފާޅުގައި އެ ކަމަށް ގޮވާލައި ހިސާބަށް ހިނގައްޖެނަމަ އެބައެއްގެ ތެރެއަށް ތާއޫނު ބައްޔާއި ކުރިން އުޅުނު މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނުބާ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިދާނެކަން ކަށަވަރެވެ،“

ފާހިޝް ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަމަށް ގޮވާލާ މީހުންނަށް ވެސް ތައުބާގެ ދޮރު ﷲ ހުޅުއްވައި ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އަރަގުވެތިބެ، ތައުބާނުވެ ﷲގެ މަތިން ހަނދާންނެތި ކޮށްލައިތިބެ އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ތައުބާ ވާނެމޭ ބުނެ ތިއްބާ މަރުވާ މީހުންގެ ތައުބާ ގަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކަންމިހެން އޮތުމާއެކު ފާހިޝް އަމަލުތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ މީހުން ތައުބާވުމަށް އަވަސްވުން ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމަށް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ނަމާދު ކުރަނިކޮށް، ނިއު ޒިލޭންޑުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ބަޑި ޖަހައި ބަޔަކު މަރާލައިފި

ވެލިންގްޓަން (ރޮއިޓާސް) – ހުކުރު ނަމާދު ކުރަމުންދަނިކޮށް، ނިއު ޒިލޭންޑުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ބަޔަކު ވަދެ، ބަޑި ޖަހައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރާލައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި، އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކްރިސްޓްޗާޗް ސިޓީގައި ހުންނަ ދެ މިސްކިތެއްގައެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ސަބަބުން މުޅި ސިޓީ ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ނިއު ޒިލޭންޑުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ހާދިސާގައި ނުވަ އަކާއި 27 މީހުންނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން ވަނީ މަރާލައިފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އަދަދު އަދި ކަށަވަރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޒިލޭންޑުގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ނިއު ޒިލެންޑުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މައިކް ބުޝް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ތިން ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނަކު މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ކަށަވަރުވި ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ތެރޭގައި މިސްކިތަށް ބަޑި ޖެހި މީހާ ހިމެނޭ ކަމެއް އަދި އެއީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

ބުޝް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިސްކިތް ކައިރީގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އައިއީޑީ ތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބޮންތައް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހަމަލާއަށްފަހު ނިއު ޒިލެންޑުގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއް މިިހާރު ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ވެސް ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފައެވެ.

ސާފް ވުމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ގައުމީ ސަލާން ނުޖެހި، ކުޅުންތެރިން ޖެހުނީ ލަވަ ކިޔަން

އަންހެން ފުޓުބޯޅައިގެ ސަރަހައްދީ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް، ސާފް ވުމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ލަވަ(ގައުމީސަލާން) ނުޖެހި، ކުޅުންތެރިން ލަވަ ކިޔަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި، އެކަން ދިމާވީ އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުގައެވެ.

އެ މެޗު ފެށުމަށް ދެ ޓީމުން ދަނޑަށް އަރާ އިންޑިއާގެ ގައުމީ ސަލާން ކިޔަން ރާގު ޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ލަވައިގެ ރާގު ނުޖެހުނެވެ.

އެހެން މެދުކެނޑިފައި ހުރުމަށްފަހު، މުބާރާތުގެ އެމްސީ އަދި ރުސްލާން ތްރީ ސްޓާ ކުލަބްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ސަންޖީން ސިލްޕަކަރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ގާތު ގައުމީ ލަވަ ކިޔުމަށް އެދި، މައިކް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އަދި މައިކް ހަވާލުކުރުމުން ކުޅެން އަރަން ތިބި ރާއްޖޭގެ 11 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ރާއްޖޭގެ މުޅި ޓީމު ރާގެއް ނެތި ގައުމީ ލަވަ ކިއުމަށްފަހު ކުޅެންއެރިއެވެ.

”އިންޑިއާގެ  ގައުމީ ލަވައިގެ ރާގަށްފަހު، ރާގު ޖަހަން ބޭނުންކުރި ލެޕްޓޮޕް މަސައްކަތެއް ނުކުރި. އެއީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް،“ މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

ސާފް ވުމަންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އިންޑިއާއާއެކު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވީ 0-6ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެ ނަތީޖާއާއެކު އިންޑިއާއިން ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް ވަނީ ޖެހިލައިފައެވެ.

ގްރޫޕެއްގައި ތިން ޓީމު އޮތް އިރު، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދެން ގްރޫޕްގައި އޮތީ ސްރީ ލަންކާއެވެ.

ހަރާން ފައިސާއެއްގައި ނުޖެހޭނަން، އެ ނަމޫނާ ދާއިރާއަށް ދައްކާނަން: ސަގީފު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ހަރާން ފައިސާއެއްގައި ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ނަމޫނާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާނެ ކަމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ހުސެއިން ސަގީފް އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ޕީއެސްއެމްއިން ބޭއްވި މަޖިލިސް ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސަގީފު ވިދާޅުވީ،  މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމާ އެވާހަކަ ބައްޕަ ގާތު ދެންނެވުމުން އޭނާއަށް ނަސޭހަތެއް ދެއްވި ކަމަށެވެ.

އެއީ ހަރާން ފައިސާއެއްގައި ނުޖެހުމަށާއި ހަރާން ފައިސާއެއް ގެއަށް ނުވެއްދުމަށާއި އަދި ހަރާން ފައިސާއެއް ދަރިންނަށް ކާން ނުދިނުމަށެވެ.

”ބައްޕާއޭ. އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރު ކުރައްވާށޭ. އަޅުގަނޑު މިހުރީ ބައްޕަ ދެއްވި ފުރިހަމަ ނަސޭހަތުގެ އަލީގައޭ. އަޅުގަނޑު އިންތިހާބު ވެއްޖެނަމަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ނަމޫނާ އަޅުގަނޑު ދައްކަދޭނަން،“ ބައްޕަ ދެއްވި ނަސޭހަތުގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސަގީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ސަގީފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޭނާ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ވެއްޖެނަމަ ތިލަދުންމަތި ފަހުރުވެރިވާ ގޮނޑިއަކަށް ވައިކަރަދޫ ގޮނޑި ހަދައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލީ، މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަޑުއަހައި އިހުސާސްތަކާ ތަސައްލީ އިހުސާސްކުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބުނު ލިބުނު ތަޖުރިބާ އާއި ގާބިލްކަން ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ސަގީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޯހިތް ޝެޓީގެ ވިސްނުން އަންހެން “ސިންގަމް“ އަކަށް!

ބޮލީވުޑްގެ ނަން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ރޯހިތް ޝެޓީއަކީ ފުލުހަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަދާ ނުވަތަ ކޮޕް ފިލްމުތައް އުފެއްދުމުގައި މަގުބޫލު ޑައިރެކްޓަރެކެވެ.

އެގޮތުން އަޖޭ ދޭވްގަން ފެނިގެންދާ ”ސިންގަމް“ އަށްފަހު ދާދިފަހުން ރަންވީރު ސިންގް ފެނިގެންދިޔަ ”ސިމްބާ“ އަކީ ވެސް ރޯހިތް ޝެޓީ ޑައިރެކްޓްކުރި ބުލޮކްބަސްޓާގައި ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެވެ.

އަދި އަކްޝޭ ކުމާރު ފުލުހެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނެ ރޯހިތް ޝެޓީގެ ތިން ވަނަ ކޮޕް ފިލްމު، “ ސޫރިޔަވަންޝީ“ ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މިހާރު ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

ނަމަވެސް ރޯހިތް ޝެޓީ ބުނާގޮތުގައި އަންހެން ”ސިންގަމް“ އެއް ގެނައުމަކީ ވެސް އޭނާގެ ވިސްނުމެކެވެ.

ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޝެޓީ ބުނީ، އަންހެން ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް އުފެއްދުމުގެ ހިޔާލު އެބަ އޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ފިލްމު އުފެއްދުމަށް އަދި އަހަރުތަކެއް ނަގާފާނެ ކަމަށެވެ.

”ވަރަށް އަވަހަށް އެ ފިލްމު ހަދަން ފަށާނަން. އަހަރެންގެ ވިސްނުމުގެ އޭގެ ވާހަކައެއް އެބައޮތް. ހަމަގައިމުވެސް އެ ފިލްމު ހަދާނަން. އެކަމަށް އަހަރެއްވަރު ނަގާފާނެ،“ ޝެޓީ ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބުނީ، އަންހެން ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަން އޭނާގެ ހިޔާލަށް އައީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ސީރީޒް ”އެވެންޖާސް“ ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި އަދި ވާން ނެތް ކަމަށް ޝެޓީ ބުންޏެވެ.

”އެމެރިކާގައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް، ހޮލީވުޑްގައި އިންޑިއާގައި ވާން ނަގާނެ 10 އަހަރު. އެއީ އަބަދުވެސް ތިއަރީ އަކީ. ޝައްކެތް ނެތް އަހަރެމެންގެ އަތުގައި އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއްގައި ސުޕަ ހީރޯ ފިލްމު ހަދާކަށް ބަޖެޓެއް ނެތް،“ ޝެޓީ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތް ބޭއްވީ އެންމެނަށް، ދިން އިނާމުތަކަކީ ވޯޓު ހޯދަން ކުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ: އަލްހާން

މުބާރާތްތައް ބޭއްވީ އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ މުބާރާތްތަކުގައި ދިން އިނާމުތަކަކީ ވޯޓު ހޯދަން ކުރި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލްހާން މިހެން ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ”އަލްހާން ސްޓްރީޓް ސޮކާ ކަޕް 2019“ އާއި ރާޒުވާ މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރުމުން ނުކުމެވަޑައިގެން މީޑިއާތަކާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އަލްހާން ވިދާޅުވީ، އޭނާ އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރީ އެ މުބާރާތްތަކުގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ދިން ފައިސާއަކީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުނު އެއްޗެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައިގެން އެކަމާ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ މުބާރާތްތަކަކީ ކެމްޕެއިންގައި ހިންގި އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން މުޅި މާލެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ހިންގި ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި އެއީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ވޯޓުލާ މީހުންނަށް އެކަނި ފުރުސަތު އޮންނަ ގޮތަށް ބޭއްވި މުބާރާތްތަކެއް ނޫން ކަމަށް އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ވޯޓު ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

”އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނާމަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ޖަމާއަތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވޯޓުލާ މީހުންނަށް އެކަނި ފުރުސަތު އޮންނަ ގޮތަށް ބޭއްވުނު ކަމަށް ނުވާއިރު މީގެ އިނާމަކީ އަޅުގަނޑު ވޯޓު ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ގާނޫނީ ހަމަތަކުން ބެލޭނެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް،“ އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އޭސީސީން މައްސަލަ ނަގައިގެން ގެންދާގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަކީ ގަބޫލުކުރައްވާ ތަހުގީގެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގައި އަލްހާން މިއަދު ވަނީ ދަންނަވައިފައެވެ.

މަހްލޫފްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ނެތް: އޭސީސީ

ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މަހުލޫފުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ނުބަލާކަމަށް އޭސީސީން އޭނާއަށް އެންގީ މި ހަފްތާގައި އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ.

އެ ސިޓީގައި އޭސީސީން ބުނެފައިވަނީ، މަހުލޫފްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް ބަލާފައިނުވާ ކަމާއި އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލަމުންނުދާކަން އަންގައިފައެވެ.

މަހުލޫފުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް އޭސީސީން އެންގިއިރު، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ތަހުގީގުކޮށް އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި، ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރި އެސްއޯއެފް ކުންފުންޏާއެކު މަހުލޫފު ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތެއް ކުރެއްވިކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވައިފައެވެ.

ނަމަވެސް މަހުލޫފު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތަކީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ ހިންގި ފިހާރައަކަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުއާމަލާތް މަހުލޫފުގެ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވަނީ ކޮއްކޮގެ އަތުގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓެއް ނެތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން މަހުލޫފު އެކަހެރި ކުރައްވައި، ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

ރައީސް އެގޮތަށް މަހުލޫފަށް އެންގެވީ އޭސީސީން އޭނާގެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ވަކިގޮތެއް ނިންމަވަންދެންނެވެ. އެހެންވެ، މަހުލޫފު އަދިވެސް އޮފީހަށް ނުކުމެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.

މަހްލޫފްގެ އިތުރުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނާއި ފެން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު މައުސޫމް ވެސް އެ މައްސަލާގައި ގޭގައި މަޑުކުރަން ރައީސް އޮތީ އަންގަވައިފައެވެ.